تماس با ما

  982166921004+   

 فکس : 982166571348+

  Darkhor.commercial@niknamplast.com

خیابان باقرخان غربی، خیابان فرزین شمالی، کوچه سردشت شرقی، پلاک ۲