تماس با ما

تلفن :  66919729

 فکس : 982166583847+

  info@niknamplast.com

نشانی دفتر تهران : تهران، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۲۸