تماس با ما

  982166921004+   

 فکس : 982166571348+

  Darkhor.commercial@niknamplast.com

نشانی دفتر تهران : خیابان باقرخان غربی، پلاک ۲۸